Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@tpi-tandartsen.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 020-7767989.

Wij willen u wijzen op uw rechten conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u patiënt van ons bent, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Hierdoor heeft u verschillende rechten. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tpi-tandartsen.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via: 020-7767989. Wij zullen reageren op uw verzoek binnen één maand.

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Privacy

De volgende punten worden verwerkt binnen de praktijk:

 •  NAW gegevens;
 •  Geslacht;
 •  E-mailadres;
 •  Telefoonnummer
 •  Gegevens betreffende uw gezondheid;
 •  De naam van uw zorgverzekeraar;
 •  De naam van uw andere zorgverleners;
 •  Tijdstip van uw afspraak;
 •  Betalingsgegevens;

De praktijk draagt zorg voor een veilige opslag van deze gegevens in de mondzorgpraktijk.

De behandelende arts geeft aan dat iedereen binnen zijn team op de hoogte is van de huidige privacy-regels en dat deze regels altijd ter inzage zijn.

De persoonsgegevens worden verwerkt, omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de patiënt en de arts (Art. 6 lid 1 sub b en f AVG).

De volgende doelen horen erbij:

 •  Het bijhouden van medisch dossier;
 •  Het inplannen van een afspraak;
 •  Het uitvoeren van een behandeling;
 •  Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

Als gegevens moeten worden doorgestuurd, dan vraagt de arts aan de patiënt toestemming. De patiënt wordt volledig ingelicht over het doel van deze doorsturing en met wie deze gegevens gedeeld worden. Na goedkeuring van de patiënt worden de gegevens die binnen de goedkeuring vallen doorgestuurd. Deze eventuele doorsturing van de gegevens gaan alleen via de navolgende media: versleutelde email, medische communicatiesystemen, e.d.

De verleende toestemming kan de patiënt te allen tijde weer intrekken. Dit kan de patiënt bij de arts kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@tpi-tandartsen.nl. Daarnaast mag de patiënt verzoeken indienen om inzage, rectificatie en het wissen van patiëntgegevens.